Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Apotheek Philips

Pastoor Pitetlaan 25

3130 Betekom

Hoofdapotheker: Hilde Philips

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0460 569 856

Machtigingsnummer APB: 241001

Telefoonnummer: 016 56 65 25

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.