Wat zijn de gezondheidsrisico's bij een luchtvervuilingspiek?

Wat zijn de gezondheidsrisico

Zelfs een kleine hoeveelheid luchtverontreiniging heeft al erg negatieve gevolgen voor de gezondheid. De ernst van die gevolgen hangt af van de concentratie en de samenstelling van de vervuilende stoffen in de lucht, hoe lang je eraan wordt blootgesteld, welke activiteiten je uitoefent tijdens de blootstelling en hoe gevoelig je ervoor bent.


Op lange termijn kan een langdurige blootstelling aan luchtvervuiling zorgen voor het ontwikkelen of verergeren van ademhalingsziektes (zoals bijvoorbeeld astma en chronische bronchitis) en het verminderen van de longfunctie. Daarnaast vergroot het inademen van vervuilde lucht ook het risico van hart- en vaatziekten en kan het leiden tot een lagere levensverwachting, zeker voor wie al een long- of hartaandoening heeft en dus extra kwetsbaar is.


Op korte termijn, bijvoorbeeld bij een luchtvervuilingspiek, kunnen de volgende gezondheidseffecten zich voordoen:

- Irritatie van de neus, keel en ogen;

- Verminderde longcapaciteit, moeizame en piepende ademhaling, hoest;

- Optreden of verergeren van reeds aanwezige long- (astma, bronchitis, COPD) en hartproblemen (hartaandoeningen, verhoogde bloeddruk), wat een aanpassing van de lopende behandeling of zelfs een spoedopname in het ziekenhuis kan vereisen.


De schadelijke gevolgen van fijn stof voor de gezondheid treden vooral op na langdurige blootstelling. Toch kan met name een luchtvervuilingspiek ervoor zorgen dat de impact van verontreinigde lucht ook op korte termijn zichtbaar wordt. Tijdens zo'n piek zijn er immers veel mensen die gedurende een korte periode sterk vervuilde lucht inademen!


Bron: www.apotheek.be